普通會員
Ar Yan (仁)
rbenabled
avatar
61.15.14.37
金錢: 7519.42
帖數: 3526
GP: 961
LV: 60
交易所: 40000.00

瘦身堂(8200)專區(關係:0508) 人氣: 8047 回覆: 22


修身堂(8200)
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20031110017_C.PDF
配售股份數目: 132,000,000 (包括92,400,000新股及39,600,000待售股份)
配售價為每股$0.25
保薦人: 南華融資有限公司
賬簿管理人: 金利豐
包銷商: 國泰君安,金英証券,力寶証券,聯發証券
核數師: 陳葉馮會計師行有限公司
主要業務: 主要從事自纖體中心提供美容及纖體服務,自分銷銷售化妝及護膚產品以及銷售其他保健及美容產品。纖體中心以「修身堂」品牌經營,為客戶提供全身及局部纖體、體重管理、全身護理及面部護理等服務。
股份將於2003年11月19日在創業板開始買賣
超額認購10.75倍,上板收市價0.780

人人憧憬
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20040910015_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20041015007_C.pdf
初期發展的確係良好,仲北上發展收購,拓展市場
初時人人看好,當時公司花左大量宣傳,搵左好多女明星做代言人,最神奇的是鄭欣宜小姐的例子,當時直頭覺得係一個傳奇,搞到當時每一個女人都話要瘦身。
咁樣架行業買左仲唔發達,實質又係點呢?

開始衰落
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20041122004_C.pdf
實質就係抄過一輛高見1.04同時就在這時找金仔代理來向惠理基金管理公司及羅祖儒投資管理有限公司配股,之後就係不停向下抄架
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20041207023_C.pdf
賣仔來套現

大逃亡
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20041215007_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20060106014_C.PDF
再不停發生董事及會計師大逃亡,咁你話係好事定壞事?
短短約兩年由原初的何巧燕小姐,就轉王振華先生再轉蔡英豪先生
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20060228024_C.pdf
之後以溢價約73.91%配售每股股份0.4港元之價格配售10,000,000股俾Wonder PlanHoldings Limited(related 屬力寶系0655的全資子公司),究竟係對方水魚,定人家都係咁睇好?
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20060609017_C.DOC
又轉會計師,條數真係咁難計?

夢幻破滅
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20060627009_C.pdf
經過3年honey moon架業績,終於出現虧損,報稱是因為銷售成本增加,但由1800萬激至2億7600萬,又會唔會誇張左的?
而股價已經跌殘到0.131
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20070411039_C.pdf
又配股,以0.16配售133,000.0000股比人,折讓約14.44%,代理為金仔
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20070621000_C.pdf
依然係虧損
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20070713069_C.pdf
又配股,Biochem Investments Ltd 以每股0.18向不少於6名承配人配售159,980,000,折讓17.43%
今次係東方匯財證券做代理
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20080204039_C.doc
又轉會計,謝正樑先生已被獲委任為本公司之公司秘書及合資格會計師
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20080414034_C.pdf
核數師都轉埋,由陳葉馮會計師事務所轉為香港天華會計師事務
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20080519057_C.doc
用144,000,000股賣俾GEM Hero Investments Limited(鍾國祥先生全資擁有,咩水來架?),作價28,800,000,而股價已步入仙班
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20080630107_C.pdf
繼續虧損
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20081107036_C.doc
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20090205114_C.doc
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20090624039_C.doc
不停連發盈警
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20090626004_C.pdf
繼續虧損

玩財技
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20090723057_C.pdf
玩財技,1供5,以折讓83.87%用每股0.01發行不少於4,799,400,000至4,897,850,000
以籌集48,000,000 至49,000,000
復牌收市價為0.081
急升幾日至0.160,就隨隨回落


迴光反照的一星期
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100706064_C.pdf
股本重組,改每手單位,供股,配售,認購及發行認股証
又10合1,又1供6,又有認股証同票據?做小股東架,除左抱著枕頭喊仲可以做咩?
從10合1後,復牌收市價1.17,抄至2.950,經過多年向下抄,但要在7天內把握到這次升幅,自問除非係先知,唔係都十分有難度
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101202120_C.pdf
折讓66.3%,1供6,結果係超額認購
之後又係惡夢架開始

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110615046_C.pdf
再發盈警
收市價為0.465
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110624006_C.pdf
當然係虧損,每股虧損由30.9仙擴大至49.12仙
收市價為0.435

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110705022_C.pdf
大股東張博士在市場上購買合共6,080,000 股股份(佔本公司已發行股本約2.45%)
29/6收市價為0.445 (-1.11%)
4/7  收市價為0.520 (20.93%)
5/7  收市價為0.590 (13.46%)
增持一間不停虧損的公司,覺得它有前途定有錢途?

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110803082_C.pdf

經過一個月冷靜期,終於開估,發盈喜
到底有幾喜?
報稱是中國業務有大增長,從以往業績,都可看到中國業務的確已成為公司搖錢樹,但是真是假?

還是今次單10幾%的升幅,又係另一次迴光返照,有待觀察
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
183.178.141.180
金錢: 238413.91
帖數: 235290
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
我愛abbychau
此廣告由abbychau所買。想在這裡下廣告嗎? 請按我
寫得唔錯,不如拆開幾篇
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
普通會員
Ar Yan (仁)
rbenabled
avatar
61.15.14.37
金錢: 7519.42
帖數: 3526
GP: 961
LV: 60
交易所: 40000.00
2樓提及
寫得唔錯,不如拆開幾篇


多謝湯SIR,其實寫的時候,好多都唔明佢點解會咁樣做
好多都係硬食

對於個段財技通告,睇極都唔明,如有機會,請代為解釋內裡乾坤
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100706064_C.pdf
趨勢未來時,不要急於入市

我們很難預測箱形區會持續多時,但有一點可以肯定的是不會永遠持續下去

單純的技術分析,比復雜架數式來得好 ~Ar Yan
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
183.178.141.180
金錢: 238413.91
帖數: 235290
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
供股會攤薄股權,大股東可保地位的安排,幫手就還幫手,又畀份
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
普通會員
龍生
rbenabled
avatar
219.78.214.119
金錢: 9422.45
帖數: 9933
GP: 5761
LV: 100
交易所:
wowowo
寫得不錯啊, 今明兩天我試試細心批改
以回報你的努力

暫時好粗略的看後感

2003 年的股縮到咁短, 肯定漏了好多精華仲未渣出黎....
但這好像是你的第一篇, 替你加個油先
普通會員
龍生
rbenabled
avatar
219.78.214.119
金錢: 9422.45
帖數: 9933
GP: 5761
LV: 100
交易所:
你己經寫得很好, 我的初期作品8239 看過了嗎?
其實己經幾似

寫得再細膩一點就像8117 這種


你的問題
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100706064_C.pdf

這是究極攞你命三千式公告, 我整埋好後詳細解釋吧
普通會員
onesee
rbenabled
avatar
113.255.92.146
金錢: 2958.45
帖數: 1895
GP: 637
LV: 44
交易所:
加油加油

smileysmileysmiley

8200 圖表
[url=]http://charts.aastocks.com/servlet/Charts?fontsize=12&15MinDelay=T&lang=1&titlestyle=1&subChart1=12&ref1para1=0&ref1para2=0&ref1para3=0&scheme=3&com=100&chartwidth=1630&chartheight=916&stockid=008200.HK&period=17&type=1&[/url]
小兵乙名 ~onesee
普通會員
fineram
rbenabled
avatar
116.49.251.215
金錢: 1451.35
帖數: 2181
GP: 342
LV: 47
交易所:
加油加油. 各人有各人風格.
好中意你個terms 迴光反照的一星期.

我都要努力.
2014 + 53.11 % 9/5 ~fineram
普通會員
Ar Yan (仁)
rbenabled
avatar
61.15.14.37
金錢: 7519.42
帖數: 3526
GP: 961
LV: 60
交易所: 40000.00
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110803082_C.pdf

發盈喜

http://www.mpfinance.com/htm/Fin ... ant/rd_rd41048c.htm

修身堂(8200)今早股價抽上,受惠發盈喜,料首財季由虧轉盈,盤中高見0.68元,一度彈高17.2%,最新報0.64元,抽升10%,成交額624萬元。

修身堂發盈喜,與2010年同期錄得虧損相比,預期截至2011年6月30日止三個月之首財季業績將錄得溢利。

修身堂董事會相信,該可能錄得溢利,主要是因為集團於中國國內的加盟合作業務於期內表現理想,而且,集團於期內之整體營業額亦有所上升所致。
趨勢未來時,不要急於入市

我們很難預測箱形區會持續多時,但有一點可以肯定的是不會永遠持續下去

單純的技術分析,比復雜架數式來得好 ~Ar Yan
普通會員
CHAUCHAU
rbenabled
avatar
221.126.66.10
金錢: 3515.00
帖數: 5192
GP: 7776
LV: 73
交易所:
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111104094_C.pdf
本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東及有意投資者,根據現有所得資料,與二零
一零年同期錄得虧損相比,本公司及其附屬公司(「本集團」)預期截至二零一一年九月三十
日止六個月之中期業績將錄得溢利。董事會相信該可能錄得溢利主要是因為本集團於期內之整
體營業額有重大增長;而且,本集團的加盟合作業務於期內亦表現理想所致。
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.75.184
金錢: 238413.91
帖數: 235290
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
估佢唔到
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 238413.91
帖數: 235290
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 238413.91
帖數: 235290
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
http://thehousenews.com/personal ... %E6%9E%9C%E6%98%AF/
只懂硬銷、不理感受,結果是...

2012-8-2 22:55:33
Share on twitterShare on sinaweiboShare on email

香港社會創投基金行政總監

別誤會,不是在談論國民教育的大是大非,只想分享光顧美容院的生活瑣事,但這兩議題郤又出奇地相似!
相信不少女士也有定期到美容院做Facial的習慣,尤其是職業女性,每月一、兩次總希望安靜地躺著,享受一下徹底清潔面部污垢的痛快,按壓著繃緊肩頸然後呼呼入睡的舒泰...

醒來吧!若你是新客人,或許你仍有這奢侈的空間,當你光顧愈久,得到寧靜的時間便愈短:「洗腦式教育」在洗臉前開始,銷售員先詢問你那天希望做那一種護膚療程,然後剎有介事說你的皮膚狀況可考慮新推出的產品,或先給你低價試做,之後才游說買套餐。不錯,牛不飲水按不下牛頭,所以每一次也很費氣力抬起頭,辛苦,但值得,因不會無止境地購買美容套餐!換來的是,未躺下來已想離開,若真的離開又再拖長完成套餐所需時間,每次都很無奈地繼續做Facial... 安靜何在?

一樣本來喜愛的美事,就在人為操控的過程中令人產生煩厭,甚至討厭。問題在於那人為的錯誤,更根本就是人心的出錯,究竟推銷員的內心是出於讓工作繁忙的顧客享受寧靜,抑或不理三七廿一地跑數増加個人花紅?很諷刺地,這一間上巿的美容集團,郤以「愛心爆棚」、「舉辦很多義工活動」而獲得「商界展關懷」的嘉獎,最近還賣了大版廣告大肆宣傳,真正的關懷不是先向顧客而做的嗎?透過「虐待」顧客賺錢、然後花錢做慈善、再花錢大肆宣傳,作為無奈地長期光顧的客戶,只感到很憤怒!
或許大家會說這可能是個別分店個別銷售員的例子,未必代表整間公司,但若任何分店出現如此令人不安的硬銷方式,總公司一直未察覺不妥是適當嗎?抑或這本來就是公司的銷售文化?

政治也好、做生意也好,管理人的心態如何,有之於內終必形之於外,在資訊發達、高度透明的新世紀,人在做,不止天在看,是以德服人,還是以權謀私,實在不容易有遮掩的空間。請領導層自重!
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 238413.91
帖數: 235290
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
http://caringcompany.org.hk/popu ... eight=580&width=640


http://eastweek.my-magazine.me/c ... fae970fe37218e37eb2

修身堂主席張玉珊打扮端莊赴會。早前她與一班藝人到觀塘社區中心探訪長者,期間更大玩遊戲及派米、派禮物。有長者擔心拿不到白米,張玉珊立即安排專車送白米到長者屋企,愛心爆棚
標籤:張玉珊
文章:精神奕奕
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 238413.91
帖數: 235290
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120809065_C.pdf
終於copy到

儘管本回顧期間內市況充滿挑戰,本集團於香港及中國之所有美容、纖體及水療中心於本
回顧期間均能表現強勁。於本回顧期間內,香港及中國之所有美容、纖體及水療中心之營
業額約達26,185,000 港元(二零一一年:約23,511,000 港元),較去年同期上升11%,成績令
人鼓舞。於本回顧期間內,加盟合作業務為本集團帶來7,762,000 港元營業額(二零一一年:
22,106,000 港元)。
於本回顧期間內,本集團之毛利錄得約3,870,000 港元之跌幅,並已產生本公司擁有人應佔溢
利約2,066,000 港元(二零一一年:11,079,000 港元)。在競爭激烈以及纖體及美容市場艱困之
業務環境下,業績仍令人滿意。

....

展望
美容、纖體及水療中心
在香港,隨著女性生活質素的提升,美容、纖體及抗衰老已逐漸由奢侈品轉化成為生活必需
品。同時,因應日益增加的壓力以及生活步伐的加快,本集團意識到顧客所要求的是有效而
快捷,同時又能放鬆及活化身心的美容纖體療程。有見及此,修身堂引進多項創新的美容、
纖體及抗衰老療程。在芸芸當中,「完美身段體型重塑系統」必然是我們亮點之一。系統以
超聲波振動產生微型真空氣泡令脂肪產生乳化,最後,通過泌尿及淋巴系統自然地把已液化
的脂肪排出體外。除此以外,修身堂從歐洲為我們尊貴的顧客帶來「Bubble O2 活氧空間」。
Bubble O2 活氧空間能提供淨化的含氧環境,配合不同的美容纖體療程,有助提升效能;當顧
客置身其中亦能同時呼吸到零污染的空氣及享受深層的放鬆。修身堂致力於讓我們的顧客於
享用療程後如獲重生,身心舒暢。本集團除提供給我們的顧客最佳的服務,本集團亦投放更
多資源於研究及開發方面,修身堂以能帶出每一位顧客最美一面為己任。
中國之美容及纖體市場龐大、增長極之迅速。隨著收入水平不斷上升,消費力亦不斷提高,
內地女性消費者對高檔次之美容及纖體服務需求必定會進一步上升。本集團於早年已打入中
國市場,建立尊貴品牌,於主要城市開設豪華美容、纖體及水療中心,並發展強大分銷銷售
網絡。所有此等行動均證明本集團目光長遠,策略合宜。本集團將繼續物色於有潛力之國內
城市開設美容、纖體及水療中心,以及分銷美容產品之機會,以打入尚未開發之市場。
管理諮詢服務
貴為美容及纖體服務供應商之領導者,本集團除不單在美容、纖體及水療中心之管理及運作
方面累積了豐富經驗,更擁有一班業內知識豐富之專業人才。為了能充分利用現有資源,本
集團已為成立美容、纖體及水療中心提供管理諮詢服務。由於中國的美容及纖體市場缺乏專
業知識,故本集團相信此類服務於中國將有龐大需求。
保健及美容產品
本集團於推出富創意之優質產品之實力一直提升,令本集團登上香港市場之領導地位。憑藉
本集團多年來建立之「修身堂」品牌及客戶之信心,管理層相信該等保健及美容產品會廣為市
場所接受。除了顧問所引薦的於國內不少於100 個銷售點外,隨著越來越多的中國加盟合作
美容纖體店開業,本集團有信心產品銷售業務將成為本集團另一項主流業務。
中國分銷業務
除提供纖體及美容服務外,產品分銷業務為另一主要業務線。東紡為寶潔產品於華東地區最
大的分銷商也是世界頂級護膚品SK-II 在中國東部和西部的獨家經銷商。除了SK-II,我們亦
分銷Olay 及其他不同的寶潔個人護理、化妝及護膚產品,亦分銷吉列男仕系列產品。除此之
外,東紡亦獲授權獨家經營寶潔公司旗下國際知名香水品牌包括Gucci、Dolce & Gabbana、
Hugo、BOSS、Anna Sui、Dunhill、MontBlanc 和ESCADA等,在全國範圍內的非百貨店渠
道的銷售及管理。展望將來,因中國市場持續蓬勃,反映出高檔次產品潛力龐大,管理層預
期分銷業務產生之收益將會攀上新高峰,從而為本集團帶來既穩定而又龐大之收入來源。
中國加盟合作業務
本集團自二零零四年涉足中國市場起,本集團已堅信中國市場極具規模、商機處處。本集團
相信加盟合作乃快速取得市場份額及建立品牌之理想模式。本集團曾於數年前嘗試以內部現
有資源進行加盟合作業務,然而,由於欠缺所分配資源及專業,經過多年努力後仍事倍功
半,本集團藉此汲取了寶貴經驗。
於二零一零年六月,本集團改革加盟合作業務的經營模式,在集團上下的全情投入及努力
下,有關業務分部的發展及成績理想,令人滿意。由來自本集團加盟合作美容纖體店的積極
反饋,不單證明本集團業務策略方向正確,亦彰顯本集團之品牌形象優秀及目標正確,令本
集團更具信心發展及投放更多資源於加盟合作業務。
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 238413.91
帖數: 235290
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
盈利下降,開支增加
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 238413.91
帖數: 235290
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121114040_C.pdf
8200
3個月盈利跌90%,至100萬,半年盈利跌70%,至600萬。開始爛。
7. 應收貿易款項
應收貿易款項(扣除呆賬撥備)於結算日之賬齡分析如下:
(未經審核) (經審核)
二零一二年二零一二年
九月三十日三月三十一日
千港元千港元
即期113,812 89,553
逾期少於1 個月6,410 527
逾期1 至2 個月1,343 504
逾期超過2 個月但少於12 個月7,732 148
逾期金額15,485 1,179
129,297 90,732

展望
美容、纖體及水療中心在香港,隨著女性生活質素的提升,美容、纖體及抗衰老已逐漸由奢侈品轉化成為生活必需品。因應日益增加的壓力以及生活步伐的加快,本集團意識到顧客所要求的是有效而快捷,同時又能放鬆及活化身心的美容纖體療程。有見及此,修身堂引進多項創新的美容、纖體及抗衰老療程。在芸芸當中,「完美身段體型重塑系統」必然是我們亮點之一。系統以超聲波振動產生微型真空氣泡令脂肪產生乳化,最後,通過泌尿及淋巴系統自然地把已液化的脂肪排出體外。除此以外,修身堂從歐洲為我們尊貴的顧客帶來「Bubble O2 活氧空間」。Bubble O2活氧空間能提供淨化的含氧環境,配合不同的美容纖體療程,有助提升效能;當顧客置身其中亦能同時呼吸到零污染的空氣及享受深層的放鬆。修身堂致力於讓我們的顧客於享用療程
後如獲重生,身心舒暢。本集團除提供給我們的顧客最佳的服務,本集團亦投放更多資源於研究及開發方面,修身堂以能帶出每一位顧客最美一面為己任。
中國之美容及纖體市場龐大、增長極之迅速。隨著收入水平不斷上升,消費力亦不斷提高,內地女性消費者對高檔次之美容及纖體服務需求必定會進一步上升。本集團於早年已打入中國市場,建立尊貴品牌,於主要城市開設豪華美容、纖體及水療中心,並發展強大分銷銷售網絡。所有此等行動均證明本集團目光長遠,策略合宜。本集團將繼續物色於有潛力之國內
城市開設美容、纖體及水療中心,以及分銷美容產品之機會,以打入尚未開發之市場。
管理諮詢服務
作為美容及纖體服務供應商之領導者,本集團不單在美容、纖體及水療中心之管理及運作方面累積了豐富經驗,更擁有一班業內知識豐富之專業人才。為了能充分利用現有資源,本集團已為成立美容、纖體及水療中心提供管理諮詢服務。由於中國之美容及纖體市場缺乏專業知識,故本集團相信此類服務於中國將有龐大需求。
保健及美容產品
本集團推出富創意之優質產品之實力一直提升,令本集團登上香港市場之領導地位。憑藉本集團多年來建立之「修身堂」品牌及客戶之信心,管理層相信該等保健及美容產品會廣為市場認識。
中國分銷業務
除提供纖體及美容服務外,產品分銷業務為另一主要業務線。東紡為寶潔產品於華東地區最大的分銷商也是世界頂級護膚品SK-II 在中國東部和西部的獨家經銷商。除了SK-II,我們亦分銷Olay 及其他不同的寶潔個人護理、化妝及護膚產品,亦分銷吉列男仕系列產品。除此之外,東紡亦獲授權獨家經營寶潔公司旗下國際知名香水品牌包括Gucci、Dolce & Gabbana、Hugo、BOSS、Anna Sui、Dunhill、MontBlanc 和ESCADA等,在全國範圍內的非百貨店渠道的銷售及管理。展望將來,因中國市場持續蓬勃,反映出高檔次產品潛力龐大,管理層預期分銷業務產生之收益將會攀上新高峰,從而為本集團帶來既穩定而又龐大之收入來源。
中國加盟合作業務
本集團自二零零四年涉足中國市場起,本集團已堅信中國市場極具規模、商機處處。本集團相信加盟合作乃快速取得市場份額及建立品牌之理想模式。本集團曾於數年前嘗試以內部現有資源進行加盟合作業務,然而,由於欠缺所分配資源及專業,經過多年努力後仍事倍功半,本集團藉此汲取了寶貴經驗。
於二零一零年六月,本集團改革加盟合作業務的經營模式,在集團上下的全情投入及努力下,有關業務分部的發展及成績理想,令人滿意。由來自本集團加盟合作美容纖體店的積極反饋,不單證明本集團業務策略方向正確,亦彰顯本集團之品牌形象優秀及目標正確,令本集團更具信心發展及投放更多資源於加盟合作業務。
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153956.70
帖數: 159555
GP: 3287
LV: 400
交易所:
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121228064_C.pdf
石庫門用2,000萬入股8200美麗大學20%股權
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 238413.91
帖數: 235290
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130204192_C.pdf
修身堂控股有限公司(「本公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)
謹此通知本公司股東及有意投資者,根據現有資料,相對本集團截至二零一一年十二月三
十一日止九個月之未經審核季度業績錄得溢利,預期本集團截至二零一二年十二月三十一
日止九個月之未經審核季度業績將錄得本公司擁有人應佔虧損。
根據現有資料,董事會認為,預期虧損主要由於(i)受到消費意欲放緩以及加盟合作業務
銷售額下降的影響導致毛利率下降;及(ii)本集團業務擴展之投資導致截至二零一二年十
二月三十一日止期間之經營成本增加。
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153956.70
帖數: 159555
GP: 3287
LV: 400
交易所:
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153956.70
帖數: 159555
GP: 3287
LV: 400
交易所:
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 238413.91
帖數: 235290
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
配售4,965萬股@45仙
載入PDF: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2014/0316/GLN20140316018_C.pdf 在新視窗開啟
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
普通會員
LHC
rbenabled
avatar
113.254.141.108
金錢: 126.60
帖數: 1109
GP: 805
LV: 34
交易所:
係咪呢d配股散戶又囉唔到的.?
載入PDF: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/GEM/2014/0328/GLN20140328264_C.pdf 在新視窗開啟
市升賺錢係本能,市跌賺錢先係本事。


~LHC

訪客
Guest (IP: 34.232.62.209) avatar
(提示:如要觀看隱藏內容, 按此回到第一頁)
此版不容許訪客發貼, 請先登入。

Home RealBlog Stock Endless Choice Fancy Buzz Gloomy Sunday ZKIZ Wiki RealWidgets

geo stats
Powered by RealForum
Paged in 24.1ms (Q=14 + R=4) @ 2020-5-27 08:05 AM Asia/Hong_Kong
Archiver | 廣告聯繫: abbychau (at) gmail.com