普通會員
200
rbenabled
avatar
42.3.134.7
金錢: 872.57
帖數: 2518
GP: 4276
LV: 51
交易所: 10000.00

[11月13日]賽馬討論 人氣: 894 回覆: 2


今日8草2泥
1:00開跑 頭場5班1200m .....
祝大家好運
普通會員
200
rbenabled
avatar
42.3.134.7
金錢: 872.57
帖數: 2518
GP: 4276
LV: 51
交易所: 10000.00
Code Documentation : https://readme.zkiz.com
此廣告由abbychau所買。想在這裡下廣告嗎? 請按我
大 師 高 見 : 榮 進 蜜 運 冇 晒 脂 肪    
    
    
     
第 七 場 三 班 1200 米 , 「 夢 幻 十 一 」 及 「 華 美 之 星 」 一 時 瑜 亮 , 前 駒 上 仗 姿 態 一 流 , 但 畢 竟 抵 港 還 不 夠 半 年 , 成 熟 有 限 , 初 上 三 班 壓 逼 感 不 同 , 太 熱 未 必 值 博 。 反 而 「 華 美 之 星 」 南 半 球 馬 上 季 兩 歲 贏 一 場 新 馬 1200 而 已 , 即 插 63 分 之 高 , 其 實 甚 罕 見 , 反 映 必 有 過 人 之 處 。 今 季 因 腳 患 較 遲 開 操 , 但 復 課 以 來 狀 態 起 得 甚 快 , 不 覺 不 妥 之 處 , 最 近 一 課 泥 閘 有 前 有 後 , 步 頭 相 當 勁 且 輕 身 , 華 人 倉 的 未 來 新 星 , 無 可 避 免 每 戰 必 拼 , 否 則 隨 時 被 四 大 搶 走 。

第 八 場 一 班 1400 米 樂 聲 盃 , 「 甜 將 」 上 季 3 月 下 旬 跑 後 便 提 早 暑 , 馬 會 紀 錄 顯 示 曾 有 腳 患 , 料 情 況 並 非 輕 微 , 傷 患 馬 不 易 一 下 子 回 復 最 佳 水 準 , 所 以 上 仗 久 休 逾 半 年 復 出 , 負 132 磅 跑 略 短 的 1200 排 14 檔 , 其 實 面 對 巨 大 挑 戰 , 白 德 民 將 牠 拖 到 很 後 跑 , 多 少 反 映 無 大 爭 勝 決 心 , 旨 在 熱 身 , 想 不 到 最 終 仍 越 追 越 勁 , 飆 上 第 三 , 只 距 不 敗 之 師 「 金 [!9749] 龍 華 」 一 乘 , 負 磅 卻 比 後 駒 重 得 多 , 是 相 當 驚 人 的 表 現 , 可 見 健 康 狀 態 比 預 期 好 。 此 馬 上 季 以 三 歲 馬 身 份 , 四 度 遇 四 歲 的 「 勁 飛 寶 」 , 每 次 負 磅 都 比 「 勁 飛 寶 」 重 , 結 果 兩 駒 四 次 串 Q , 「 甜 將 」 贏 了 三 次 , 證 明 質 素 更 高 , 既 然 「 勁 飛 寶 」 可 在 二 級 賽 贏 「 自 由 好 」 , 那 麼 現 在 進 度 重 踏 正 軌 的 「 甜 將 」 , 在 105 分 上 限 賽 事 當 然 可 橫 掃 。

第 九 場 三 班 1600 米 , 「 榮 進 蜜 運 」 今 季 體 重 上 升 , 壯 了 很 多 , 肌 肉 增 加 下 , 連 帶 步 勁 亦 大 為 增 強 , 季 內 兩 戰 越 跑 越 好 , 上 仗 已 接 近 取 勝 邊 緣 , 不 夠 頭 二 馬 衝 輸 半 身 位 , 只 因 負 133 磅 , 比 對 手 重 不 少 ; 今 仗 上 三 班 磅 位 大 減 , 必 衝 得 更 勁 。 復 課 火 氣 冒 升 , 馬 身 無 半 點 多 餘 脂 肪 , 本 來 就 有 質 素 , 升 班 不 會 不 夠 跑 , 值 得 重 視 。

操 練 解 說 : 漸 信 良 駒 變 招 出 擊
第 五 場 「 漸 信 良 駒 」 上 仗 短 頭 敗 給 「 歐 洲 駿 馬 」 輸 運 氣 而 已 ; 此 駒 身 軀 粗 壯 , 體 力 雄 厚 , 今 季 三 戰 後 有 越 戰 越 勇 之 勢 , 還 特 意 彈 草 閘 眼 罩 測 試 , 效 果 平 平 出 賽 變 為 加 面 箍 , 目 的 在 於 逼 出 前 速 , 用 更 主 動 的 跑 法 , 如 此 積 極 可 見 決 心 補 中 。
attachment 在新視窗開啟
Hate i Phone and Apple forever . ~200
普通會員
200
rbenabled
avatar
42.3.134.7
金錢: 872.57
帖數: 2518
GP: 4276
LV: 51
交易所: 10000.00
捕 捉 先 機 : 齊 喝 采 上 仗 輸 形 勢    
    
    
     
第 五 場 「 齊 喝 采 」 只 要 狀 態 夠 弗 , 就 算 上 二 班 跑 泥 地 中 距 離 都 惡 氣 十 足 , 現 時 三 班 當 然 有 利 , 上 仗 三 班 同 程 梗 頸 四 , 主 因 10 檔 起 步 , 早 段 選 擇 留 後 跑 , 不 幸 遇 慢 步 速 ( 頭 三 段 比 標 準 時 間 慢 1.35 秒 ) , 墮 到 最 尾 形 勢 非 常 不 利 , 但 末 段 居 然 造 22 秒 39 追 入 第 四 , 季 軍 「 成 就 美 麗 」 沿 途 賺 晒 都 只 係 僅 僅 跑 贏 佢 , 水 準 好 高 。 「 齊 喝 采 」 今 日 再 跑 同 程 排 五 檔 , 起 步 後 可 以 唔 使 墮 到 最 尾 , 留 守 第 七 、 八 位 就 夠 , 以 匹 馬 上 仗 展 示 後 勁 , 今 場 想 搵 馬 擋 佢 都 難 。

第 六 場 「 勁 力 」 上 季 四 班 同 程 連 贏 兩 仗 後 , 已 將 佢 列 為 長 線 跟 進 馬 , 今 季 兩 戰 同 程 全 敗 , 初 出 排 14 檔 起 步 , 三 望 空 搶 前 跑 , 匹 馬 又 搶 口 , 之 後 乏 力 墮 退 ; 上 仗 早 段 本 來 留 得 唔 錯 , 但 入 直 路 後 無 路 可 上 , 受 困 接 近 150 米 , 左 穿 右 插 走 埋 內 欄 衝 , 結 果 僅 僅 追 唔 到 前 領 「 幸 運 雄 威 」 跑 第 四 , 兩 仗 之 敗 都 同 際 遇 有 關 , 今 次 由 潘 頓 改 配 柏 寶 , 轉 手 風 可 望 有 唔 同 發 揮 。 較 強 對 手 只 係 「 幸 運 雄 威 」 、 「 香 檳 歲 月 」 同 負 重 「 幸 運 精 彩 」 , 排 中 檔 唔 怕 外 望 空 搶 口 , 跑 番 本 身 應 有 水 準 可 收 復 前 失 。

第 八 場 「 伽 羅 」 上 季 時 三 戰 同 程 未 失 過 前 四 名 , 當 時 進 度 未 足 都 有 咁 好 表 現 , 1400 極 可 能 係 最 強 項 , 之 後 轉 投 大 摩 , 不 斷 轉 路 程 都 幾 乎 場 場 不 勝 有 位 , 忠 心 可 靠 , 仲 有 幾 多 上 升 空 間 仍 未 可 料 , 今 日 回 師 1400 , 威 力 肯 定 比 上 仗 谷 草 1200 強 , 趁 主 要 對 手 包 括 侶 「 甜 將 」 在 內 全 部 要 讓 佢 磅 , 仲 要 排 四 檔 , 點 敢 話 無 機 會 偷 雞 ?
attachment 在新視窗開啟
Hate i Phone and Apple forever . ~200
訪客
Guest (IP: 3.234.143.26) avatar
(提示:如要觀看隱藏內容, 按此回到第一頁)
此版不容許訪客發貼, 請先登入。

Home RealBlog Stock Endless Choice Fancy Buzz Gloomy Sunday ZKIZ Wiki RealWidgets

geo stats
Powered by RealForum
Paged in 31.3ms (Q=14 + R=4) @ 2020-9-25 10:44 AM Asia/Hong_Kong
Archiver | 廣告聯繫: abbychau (at) gmail.com