ng caddy

標題 回覆 人氣 版塊
中國就快比美國攻擊到破產,香港乞兒人令香港破產 0 18 馬後砲膠區之圖表
深度解構】大鱷警告︰特朗普或用《緊急法》封鎖中國 0 92 馬後砲膠區之圖表
(因為里班人政治/金融常識都沒有,有欺騙之縑,反中亂港,希望大家舉佈下湯財同其支持者資金來源,包括龍生/三文魚/味皇/文昌等等,包括幾件以前成日想封我網友)個人認為美國應該要充公,大家買過中資所賺既資金,所有同中資有來往香港公司應該BAN,最後封左香港去 0 74 馬後砲膠區之圖表
著名大鱷巴斯:中國企業不守規則就應在美股除牌 0 51 馬後砲膠區之圖表
(最好直插1萬點或變零,樓市向下9成,暫時未知情況如何)侵侵: 禁止美資投資中國市場(我一早講,比DAVID WEB早),睇下幾時唔比中國/香港用美金 0 47 馬後砲膠區之圖表
(希望)插到一萬點,樓市趺一半,最好趺9成,港紙成廢紙 0 55 馬後砲膠區之圖表
死機災難涉交易系統軟件問題 港交所未交代周五能否復常 0 91 馬後砲膠區之圖表
暫時睇系義和派,有咩玩 0 108 馬後砲膠區之圖表
以前推2128/2319/1475/1268/1993/881/2688/2331/6862等,暫時在52週高 0 91 馬後砲膠區之圖表
(銀紙成廢紙)如我好耐以前講,美國如玩盡系可以令到你死,當時湯財成日系錦駁我,現在有眼你睇,留意發展,如出現大市向下1萬,樓市向下一半不奇 0 109 馬後砲膠區之圖表
高呼不需要中國!特朗普「命令」美企尋找替代品 0 94 馬後砲膠區之圖表
插到你地破產為止,封你地美元............ 0 80 馬後砲膠區之圖表
東方日報B2:雷賢達憂信心危機釀冧市 0 115 馬後砲膠區之圖表
英關鍵債息也倒掛 全球最快14個月內「一鑊熟」 0 130 馬後砲膠區之圖表
插插插,插到你地破產為止(只欠樓市未插不最少一半以上,港紙成廢紙,封你地美元戶口) 0 112 馬後砲膠區之圖表
1967年香港股災(當時由6月到12月暴動,股市下跌43%,以現在計28763跌43%者系萬6到萬7左右,未計美國要金融攻擊香港和大陸,如果成功攻擊,一萬點之下,大家可參觀律巴布偉股市等等) 0 150 馬後砲膠區之圖表
華爾街末日預言:股市好日子僅餘3日 周四起恐再暴冧 0 94 馬後砲膠區之圖表
滙豐控股高層「地震」 倫敦股價較港收市挫逾1.3%(接近一個星期左右,兩高層走,一般代表上市公司有問題) 0 117 馬後砲膠區之圖表
美債息再異動!摩通估未來12個月40%機會衰退 0 75 馬後砲膠區之圖表
希望股/樓市插一半以,插插插,之後港紙變廢紙,充公你地財產,特別系你地反政府既人錢 0 154 馬後砲膠區之圖表
(大家睇番湯財以前點回我,現實就發展如此)我一早講美國會列中國為貨幣操縱國, 新聞講美國一年後會停止貨幣操縱國金融融資,最強系可以不比你用美元,而香港除了內亂,美國準備攻擊香港,英國脫歐等,下趺一萬之下不是夢,樓市趺一半已上(要所有條件一同起作用) 0 137 馬後砲膠區之圖表
插插插,插到你地怕,問題系香港人不少已轉美金/買黃金,希望封死他們資金,不比他們走 0 103 馬後砲膠區之圖表
(當時湯財駁我,現在實現左頭部份,之後繼續,時間証明到,湯財講他大把貨,現在有講出曬貨未?))恆指會不會出現成為9重大閘蟹似73年,之後永不番生,樓市趺一半以上,英國脫歐,美國攻擊香港,乞兒人攻擊香港 0 81 馬後砲膠區之圖表
(暫時同我以前講差不多)以目前情況,美國總統表示有機會攻擊香港,加上黑衣人行為,大市/樓最差可以到回08年或更差既位置,問題系大家已經換左美金/買黃金,如果我系中共,一定封你地戶口 0 125 馬後砲膠區之圖表
(因為根本上股票不是所謂基本面,最重要系資金支持或炒作,里D反而系基本面)湯財出書賺錢?近年有大陸人賣財經書賺到1億左右,湯財/味皇合作,我一早講兩個系有路,致於其他人,大家都系要小心 0 209 馬後砲膠區之圖表
【戒嚴了!】林奠研香港分區戒嚴! 0 161 馬後砲膠區之圖表
摩通唱好!料19國年內「聯手放水」 股市未癲完 0 151 馬後砲膠區之圖表
摩通唱好!料19國年內「聯手放水」 股市未癲完 0 94 書藉及文章分享區
百威亞太成歷來最大宗新股擱置 稱市况考慮 市場料涉定價貴大戶抽飛 0 166 馬後砲膠區之圖表
長實遭惠譽撤回評級 分析料反映集團短期未必進取發債 0 186 馬後砲膠區之圖表

Home RealBlog Stock Endless Choice Fancy Buzz Gloomy Sunday ZKIZ Wiki RealWidgets

geo stats
Powered by RealForum
Paged in 19.2ms (Q=3 + R=1) @ 2019-11-13 01:33 AM Asia/Hong_Kong
Archiver | 廣告聯繫: abbychau (at) gmail.com